Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Wij vinden duurzame inzetbaarheid van essentieel belang omdat we graag willen dat onze medewerkers vitaal en betrokken blijven, in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en zich blijven ontwikkelen. Met behulp van de ESF-subsidie beschikbaar gesteld door de Europese Unie willen we hier graag verder vorm aan geven en bestendigen binnen de organisatie. Een adviseur van Durescom BV. zal ons daarbij voorzien van advies en begeleiding.

Wat gaan we doen?

We gaan onder andere metingen verrichten en gezamenlijke sessies organiseren om bewustwording te creëren over de eigen inzetbaarheid en een cultuur te creëren waarin de dialoog over duurzame inzetbaarheid de standaard is. Om dit te realiseren hebben we gekozen voor een integrale aanpak waarbij zowel in de ontwikkelbehoefte wordt voorzien als gezondheid en vitaliteit wordt gestimuleerd. In dit proces worden alle medewerkers betrokken en gevraagd input te leveren voor interventies en inzetbaarheidsbeleid. Met onze leidinggevenden zoomen we in op het herkennen van signalen zoals; verminderde inzetbaarheid, ongewenst gedrag en talent versus veranderende functies en leren hen hierop te anticiperen. We bereiden onze organisatie voor op verandering en faciliteren onze medewerkers, zodat zij proactief richting kunnen geven aan de eigen loopbaan en inzetbaarheid nu en in de toekomst. Wij geloven dat dit leidt tot gelukkige en betrokken medewerkers waardoor wij in staat zijn de beste service te verlenen aan onze klanten. 

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door het sociaal fonds van de Europese Unie.

reclamebureau anno nu ifthen.nl