Klachten

Yapi Kredi Bank Nederland N.V. hecht veel belang aan een goede relatie met haar klanten en aan het goed op de hoogte zijn van mogelijke bronnen van klachten. Daarom besteden we veel aandacht aan het verbeteren van onze diensten. Het is uiteraard mogelijk dat u toch niet volledig tevreden bent over onze diensten. Ons doel is om klachten eerlijk te onderzoeken en mogelijke belangenconflicten snel op te sporen, zodat waar nodig adequate maatregelen kunnen worden genomen om de klacht op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen. Heeft u een klacht, laat het ons dan weten zodat wij de mogelijkheid hebben om uw klacht te onderzoeken en op te lossen. Klachten kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op onze website, via de post of via e-mail. Hieronder staat beschreven hoe en waar u uw klacht kunt indienen.

Klachtenprocedure

Na ontvangst van uw klacht zullen wij deze zorgvuldig bekijken. U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging van ons dat we uw klacht hebben ontvangen. In deze bevestiging vindt u informatie over de verdere procedure, wie uw klacht zal afhandelen en wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Kifid

Heeft u acht weken na het indienen van uw klacht of zes weken na onze ontvangstbevestiging geen reactie ontvangen? Dan heeft u het recht om binnen één jaar nadat u de klacht officieel heeft gemeld, uw klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten over financiële producten en diensten behandelt. U kunt ook binnen drie maanden contact opnemen met het Kifid als u niet tevreden bent met onze definitieve oplossing. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.kifid.nl.

Heeft u een klacht?

Via e-mail:

klachten@yapikredi.nl

Via de post:

Yapi Kredi Bank Nederland N.V.
Team Klachtenafhandeling
Antwoordnummer 39247
1090 VC Amsterdam

Via website:

Hoe kunnen
we u helpen?