Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid

Wij vinden duurzame inzetbaarheid van essentieel belang omdat we graag willen dat onze medewerkers vitaal en betrokken blijven, in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en zich blijven ontwikkelen. Met behulp van een door de Europese Unie beschikbaar gestelde ESF-subsidie hebben we, binnen onze organisatie, een programma hiervoor kunnen realiseren. Wij zullen doorgaan met investeren in vitaliteit en duurzame werkgelegenheid, hierin bijgestaand door een adviseur van Durescom BV.

Wat gaan we doen?

Wij hebben onder andere screenings en bewustwordings-groepssessies over inzetbaarheid georganiseerd om een cultuur te creëren waarin duurzame inzetbaarheid een terugkerend onderwerp is in de gemeenschappelijke dialoog. Om dit te realiseren hebben we gekozen voor een integrale aanpak waarbij zowel in de ontwikkelbehoefte wordt voorzien als gezondheid en vitaliteit wordt gestimuleerd. In dit proces worden alle medewerkers betrokken en gevraagd input te leveren voor interventies en inzetbaarheidsbeleid. Met onze leidinggevenden zoomen we in op het herkennen van signalen zoals; verminderde inzetbaarheid, ongewenst gedrag en talent versus veranderende functies en leren hen hierop te anticiperen. We bereiden onze organisatie voor op verandering en faciliteren onze medewerkers, zodat zij proactief richting kunnen geven aan de eigen loopbaan en inzetbaarheid nu en in de toekomst. Wij geloven dat dit leidt tot gelukkige en betrokken medewerkers waardoor wij in staat zijn de beste service te verlenen aan onze klanten.

 

Hoe kunnen
we u helpen?