Corporate Governance

Yapi Kredi Bank Nederland NV zorgt ervoor dat haar strategie altijd in lijn is met de belangen van haar stakeholders. De Raad van Bestuur stuurt de bank zodanig dat haar strategie de doelstellingen, waarden en risicobereidheid van de bank weerspiegelt.

De bank heeft haar bedrijfsprincipes vastgelegd in haar bedrijfsgedrags- en beroepscode en haar integriteitsbeleid. Alle werknemers, onder wie de leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de commissies, beloven deze principes te respecteren en toe te zien op de naleving ervan.

Hoe kunnen
we u helpen?