Visie, Missie en Strategie

Wij streven naar uitmuntendheid en willen altijd een bank zijn waarmee het makkelijk samenwerken is. Dankzij deze commitments kunnen we duurzame waarde creëren voor al onze belanghebbenden.

Visie

De bank heeft als visie de voorkeursbank te worden in onze nichemarkten.

Missie

Wij streven ernaar waarde te creëren voor onze belanghebbenden.

Strategie

Gezonde en consistente groei:

  • Focus op de kernactiviteiten van de bank om het rendement op kapitaal te maximaliseren.
  • Voortdurend de marktaanwezigheid uitbreiden en de commerciële doeltreffendheid vergroten.

Superieure en langdurige klanttevredenheid:

  • Continue innovatie bevorderen en investeren in technologie en leveringskanalen.
  • Ernaar streven een bank te zijn waarmee het makkelijk samenwerken is.
  • Een sterke focus behouden op werknemersloyaliteit en -tevredenheid.
  • Specifieke behoeften van klanten aanpakken via een segmentgebaseerde servicestrategie.

Sterke en duurzame winstgevendheid:

  • Kosten en risico's effectief beheren.
Hoe kunnen
we u helpen?