Onze Aandeelhouders

YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
KOÇ HOLDING
UNICREDIT

YAPI VE KREDI BANKASI A.S.

Yapi Kredi is opgericht in 1944 als een bank voor particulieren klanten. Yapi Kredi heeft een leidende functie gehad in de ontwikkeling van de nationale economie van Turkije en heeft de standaard van de Turkse bankensector met innovatieve producten en diensten naar een hoger niveau geleid.

Fusie
De fusie in oktober 2006 tussen Yapi Kredi en de Koçbank heeft de positie van de bank aanzienlijk versterkt. Bovendien biedt de fusie unieke mogelijkheden dankzij het verenigen van de sterke punten, ervaringen en middelen van twee sterke en bekende instituten in de Turkse financiële sector. Vandaag de dag is Yapi Kredi een krachtige nieuwe speler in de bankensector met de juiste grootte en het juiste bereik, om de beste financiële diensten aan haar klanten te kunnen bieden, terwijl zij de geschiedenis en de gemeenschappelijke waarden van beide instituten omarmt. Het volledige integratie proces was aan het eind van 2006 voltooid, wat Yapi Kredi de mogelijkheid gaf op volle toeren te opereren vanaf 2007.

De grootste fusie in de geschiedenis van de Yapi Kredi bank gaat terug op onderhandelingen tussen Koç Financial services (KFS- de 50/50 joint venture tussen Unicredit en de Koç Group, eigenaar van de Koçbank en andere dochterondernemingen) en de Çukurova Group, de vorige aandeelhouder van Yapi Kredi Bankasi A.S, begon in januari 2005 en leidde tot een gedeeld koopverdrag dat werd ondertekend in mei 2005 voor de aankoop van 57,4% van de aandelen in Yapi Kredi Bankasi A.S. (die eigendom waren van Çukurova Group en Saving Deposit Insurance Fund). Het verdrag werd 28 september 2005 vastgelegd met als resultaat van de overdracht van de aandelen van Yapi ve Kredi Bankasi A.S. naar Koçbank A.S. In april 2006 vergrootte KFS het aandeel in Yapi ve Kredi Bankasi A.S. tot 67,3% door opnieuw een aanschaf van de Koçbank van 9,9%. Aandeelhouders van zowel de Koçbank als ook de Yapi ve Kredi Bankasi A.S. gaven tijdens de Buitengewone aandeelhouders vergadering toestemming voor de fusie van de twee banken op 21 september 2006. Uiteindelijk op 2 oktober 2006, was het fusie proces voltooid. De Koçbank werd opgeheven en al haar rechten, vorderingen, obligaties en schulden werden overgedragen aan de Yapi Kredi. De nieuw gecombineerde wettelijke eenheid behield de naam Yapi Kredi.

Na de fusie in oktober 2006, behoorde 80,2% van het aandeel in Yapi Kredi toe aan KFS, terwijl 19,8% het aandeel is van minderheden. Na de voltooiing van de overgave in aandelen in YK Leasing, YK factoring en YK Azerbeidzjan aan Yapi Kredi, het eigendom van KFS in Yapi Kredi steeg tot 81,8%, terwijl de minderheden nog over 18,2% beschikten.

Yapi Kredi is op grond van haar bezittingen de op vier na grootste particuliere commerciële bank van Turkije, en heeft bovendien een leidende rol op het gebied van credit cards, vermogensbeheer, financiering, particuliere pensioensfondsen, leasing en levens en niet-levens verzekeringen. Dankzij de meer dan 6 miljoen actieve klanten(*) en 844 branches(*) van Yapi Kredi over het hele land, kan de bank een breed assortiment van producten aanbieden waaronder: credit cards, vermogensbeheer, leningen, verzekeringen en arbitrage.

(*) Alleen in de bankensector

KOÇ HOLDING

Koç Holding werd opgericht in 1926 en heeft een toonaangevende rol als industrieel en dienstverlenend bedrijf in Turkije. Bovendien is Koç Holding het vlaggenschip van de Turkse economie met leidende posities in de vier kernsectoren van Turkije: energiedistributie, automobielenindustrie, consumentengoederen en de financiële markt. Koç Holding dankt haar sterke positie vooral aan een ongeëvenaard distributienetwerk en de omvangrijkste klanten databank van Turkije. Door de continue en actieve samenwerking met de aan haar ondergeschikte dochterondernemingen maakt zij cross-selling mogelijk en creëert zij voor de klanten een meerwaarde. De groep kan verwijzen naar een uitstekende reputatie op het gebied van succesvolle joint ventures met belangrijke multinationals zoals Ford, Fiat en UniCredit.

Al meer dan 80 jaar is de Koç Group de motor in de ontwikkeling van de Turkse particuliere sector. De groep speelt met ongeveer 74.000 werknemers en meer dan 12.000 geautoriseerde handelaars en klantendiensten een zeer grote rol in de nationale economie. Aan het einde van 2008, bedroeg de gehele omzet van Koç Holding ongeveer 9% van het BNP van Turkije, de export bedroeg 11% van de totale export van Turkije en het aandeel van de groep in aandelenbeurs van Istanbul bedroeg 13%. In bijna alle Turkse huishoudens is een product van de Koç Group te vinden. Buiten de leidende posities in Turkije, heeft de groep ook het grootste international netwerk van Turkse oorsprong, die opereert in 28 landen en heeft goede marktposities in Europa en andere buurlanden. Sinds 2009 is Koç Holding de enige Turkse onderneming in de Fortune Global 500 lijst van bedrijven, bezet de 172e plaats en bezit het grootste internationale netwerk van Turkse oorsprong.

De Koç Group werkt in overeenstemming met de internationale reglementen op het gebied van ondernemen, sociale verantwoordelijkheid, milieubescherming, klantenservice en personeelzaken. Koç Holding is een van de eerste bedrijven in Turkije, die onafhankelijke leden in de raad van bestuur heeft. De onderneming en haar dochters dragen met verschillende projecten en initiatieven op het gebied van cultuur, kunst, onderwijs, gezondheidszorg, sport en milieubescherming bij aan het algemene welzijn van de samenleving. In het jaar 2006 ondertekende tekende Koç Holding het VN Global Compact, waarmee het haar toewijding tot de verantwoordelijkheid voor sociale projecten bevestigde.

UNICREDIT

UniCredit (UCI) is een allesomvattende financiële dienstverlener, die zich met een veelvoud van bank- en financiële activiteiten en de daarmee samenhangende factoren bezig houdt. Daarbij maakt zij gebruik van een multifunctioneel distributienetwerk, dat aan de ene kant uit landen bestaat, waarin UCI met eigen vertegenwoordigers van verschillende branches of investering centra (Pioneer) en aan de andere kant uit landen waarin de groep via lokale banken opereert of banken waarin de groep een significant aandeel heeft. Bij het UCI-Netwerk horen ook financiële consultanten (promotori finanziari) en mogelijkheden tot online- en telefonisch bankieren. Unicredit doet haar bankzaken in 22 verschillende landen en met bijna 10.000 branches.

Het organisatiemodel van de UCI is een zogenaamde Matrix one, die zich baseert op geografische klantensegmentatie, om in alle marktsegmenten de mogelijkheden te vergroten. Dit model beslaat zowel op Micro- als ook Macrogebied. Van de totale inkomsten in de eerste helft van 2009 komt 37% voort uit de Retail afdeling, 23% uit Corporate, 3% uit Private, 2% uit vermogensbeheer, 13% uit Markets & Investment Banking (MIB), 17% uit CEE en 5% uit de Poolse markt. UniCredit heeft een organisatiestructuur, ondersteund wordt op verschillende gebieden, zodat het netwerk eenvoudig verbeterd kan worden en dat alle takken uitgebreid kan worden.

Wereldwijde zakelijke contacten - Retail, Corporate, Private Banking, Investment Banking en Vermogensbeheer – dit gebied wordt gekenmerkt door servicestructuren, die gericht zijn op maximale tevredenheid van de klant. Gespecialiseerde producten wereldwijd: consumenten kredieten, hypotheken en leasing Centralisatie van diensten in alle branches van UniCredit: IT en back office activiteiten Lokale aanpak: plaatselijke banken, die voor een branchenetwerk en contact met klanten verantwoordelijk zijn.

UniCredit heeft toonaangevende positie in een van welvarendste Regio’s van West-Europa ( Oostenrijk, Duitsland en Italië). UniCredit is bovendien marktleider in Midden- en Oost-Europa, een regio, die snelle economische ontwikkelingen laat zien. Het gehele concept van de UCI ondernemingswijze is in overeenkomst met de actuele regels en aanbevelingen van de Italiaanse toezichthouders. UniCredit is zich van zijn verantwoordelijkheden bewust, die berusten op lange termijn en hebben betrekking op drie gebieden: de verantwoordelijkheden op sociaalbeleid, milieubescherming en economisch beleid. Dat zijn elementen, die territoriale, sociale en economische samenhang bevorderen en verder ontwikkelen.

reclamebureau anno nu ifthen.nl