Euro Plus Deposito

Voor het openen van een Euro-Plus Deposito kunt u het gewenste bedrag overmaken op uw Euro-Plus Spaarrekening. U dient uw opdracht duidelijk in de omschrijving/kenmerk aan te geven. Bijvoorbeeld u wilt een termijndeposito voor een looptijd van twee jaar waarbij de rente aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd. Dan dient u het volgende aan te geven: “deposito 2 jaar einde looptijd”. Mocht de omschrijving onduidelijk of niet volledig zijn, zullen wij uiteraard proberen contact met u op te nemen. Mochten wij u niet kunnen bereiken, wordt het bedrag altijd tot nader order op uw spaarrekening geparkeerd.

Staat het door u gewenste bedrag voor een termijndeposito al op uw spaarrekening, dan kunt u deze laten omzetten in een Euro-Plus Deposito. U kunt uw opdracht telefonisch, per email, per fax of per post aan ons doorgeven.

De rente op de Euro-Plus Deposito wordt uitgekeerd aan het einde van de overeengekomen looptijd. Indien er voor jaarlijkse rente is gekozen (alleen looptijden langer dan één jaar), wordt de rente op de Euro-Plus Spaarrekening geboekt.

Bij deposito’s met langere looptijden als twaalf maanden kunt u ervoor kiezen om de rente jaarlijks of einde looptijd uitgekeerd te krijgen. Bij jaarlijkse rentebetaling ontvangt u de opgebouwde rente jaarlijks op uw spaar- of tegenrekeningnummer. Bij rentebetaling einde looptijd wordt de rente jaarlijks over de hoofdsom berekend (enkelvoudige renteberekening) en de opgebouwde rente komt aan het einde van de looptijd vrij.

De renteberekening van de Euro-Plus deposito’s wordt gemaakt met het werkelijke aantal dagen van de looptijd en het werkelijk aantal dagen van het specifieke jaar. Hieronder twee voorbeelden van deposito’s met jaarlijkse rentebetaling en rentebetaling aan het eind van de looptijd:

Voorbeeld 1
Stel u opent een deposito van € 10.000,- voor 5 jaar met een jaarlijkse rentebetaling tegen 3,50%. U zult dan jaarlijks € 350,- uitgekeerd krijgen op uw spaar- en/of tegenrekening.

Voorbeeld 2
Stel u opent een deposito van € 10.000,- voor 5 jaar met rentebetaling aan het eind van de looptijd tegen 3,85%. U zult dan op jaarbasis € 385,- opbouwen, wat na 5 jaar wordt uitgekeerd. In totaal zult u op de vervaldatum € 11.925,- (hoofdsom €10.000,- + rente 5 x € 385,-) ontvangen.

Het rentepercentage op de Euro-Plus Deposito is een door Yapı Kredi Bank met de Rekeninghouder(s) overeengekomen rentepercentage, dat gedurende de overeengekomen looptijd van de Euro-Plus Deposito niet wijzigt. Het rentepercentage dat geldt op de dag dat het gehele bedrag ten behoeve van de deposito binnen is bij Yapι Kredi Bank Nederland zal gehanteerd worden.

Voor de Euro-Plus Deposito ontvangt u eenmaal bij aanvang een (schriftelijke) bevestiging met daarop de geldende condities. Gedurende de looptijd ontvangt u naast uw jaaroverzicht geen afschriften meer.

U kunt Yapı Kredi Bank schriftelijk/telefonisch verzoeken om aan het eind van de looptijd van een Euro-Plus Deposito het saldo plus rente over te maken naar een tegenrekening of naar een bankrekening bij Yapı Kredi Bank. Indien u voor het einde van de looptijd geen opdracht heeft gegeven, zal het totaalbedrag (hoofdbedrag plus rente) automatisch worden verlengd voor een zelfde termijn tegen het dan geldende rentepercentage. Deze kan dus hoger, maar ook lager uitvallen. Voortijdige beëindiging van een deposito is niet mogelijk.

Bij overlijden.

Als u deposito automatisch verlengd is, kunt u binnen 14 dagen na verlenging de bank verzoeken de verlenging ongedaan te maken. Na 14 dagen kunt u dit niet meer wijzigen.

U ontvangt geen bericht van de bank over uw aflopende deposito. U dient hierover zelf contact op te nemen met de bank.

Een achtergesteld deposito is een deposito dat niet onder het Depositogarantiestelsel valt, waardoor de rente meestal hoger is dan bij normale deposito’s. Yapı Kredi Bank biedt géén achtergestelde deposito’s aan; al onze spaarproducten vallen onder het Depositogarantiestelsel.

Hoe kunnen
we u helpen?