Depositogarantiestelsel

Yapı Kredi Bank Nederland N.V. is een volledig Nederlandse bank die onder het toezicht valt van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. Dat betekent dat ze aan alle mogelijke voorwaarden moet voldoen. Daarnaast doet Yapı Kredi Bank Nederland N.V. mee aan het depositogarantiestelsel (DGS), de bescherming van uw spaargeld. Het depositogarantiestelsel biedt spaarders bescherming als een bank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het depositogarantiestelsel garandeert dan een bedrag van maximaal € 100.000 aan spaargeld (inclusief deposito's) per persoon, per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Yapı Kredi Bank Nederland N.V. heeft een bankvergunning toegekend gekregen door De Nederlandsche Bank waardoor het depositogarantiestelsel van toepassing is. Het depositogarantiestelsel biedt spaarders bescherming als een bank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het depositogarantiestelsel garandeert dan een bedrag van maximaal € 100.000 aan spaargeld (inclusief deposito's) per persoon, per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders. Yapı Kredi Bank Nederland N.V. doet mee aan het depositogarantiestelsel. De maximale garantie van € 100.000 geldt voor het totale bedrag aan spaargelden en deposito’s dat u hebt bij Yapı Kredi Bank Nederland N.V.

Wilt u meer weten over het depositogarantiestelsel? Kijk op de website van De Nederlandsche Bank. 

 

Het Depositogarantiestelsel geldt voor alle natuurlijke rechtspersonen. Als de rekeningen dus op naam staan van minderjarige kinderen, geldt voor hen ook de regeling. Als de rekening echter op uw naam staat, en bedoeld is voor de kinderen, gaat het niet op.

Een achtergesteld deposito is een deposito dat niet onder het Depositogarantiestelsel valt, waardoor de rente meestal hoger is dan bij normale deposito’s. Yapı Kredi Bank Nederland N.V. biedt géén achtergestelde deposito’s aan; al onze spaarproducten vallen onder het Depositogarantiestelsel.

Hoe kunnen
we u helpen?