Algemeen

1. Hoe kan ik contact opnemen met Yapi Kredi Bank Nederland?
2. Hoelang is Yapi Kredi Bank al actief in Nederland?
3. Wil Yapi Kredi Bank Nederland een kleine bank blijven?
4. Waarom kan Yapi Kredi Bank zoveel meer rente betalen dan de meeste andere Nederlandse banken?
5. Wie stelt de Algemene Bankvoorwaarden op?
6. Wie stelt de voorwaarden van de Euro-Plus-producten op?
7. Zijn mijn persoonsgegevens veilig en waarvoor worden ze gebruikt?
8. Wat houdt de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (wwft) bij dienstverlening in?
9. Hoe kan ik contact opnemen met Yapi Kredi Bank Turkije?
10. Ik wil geld opnemen van mijn rekening bij Yapi Kredi Bank Turkije. Kan ik dat via Yapi Kredi Bank Nederland doen?
11. Ik wil geld overmaken naar Turkije. Is dat mogelijk via Yapi Kredi Bank Nederland?

1. Hoe kan ik contact opnemen met Yapi Kredi Bank Nederland?   naar boven ^
U kunt ons bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur: 

Telefoon:  0900 – 9274 (gebruikelijke belkosten)
Fax:  +31 20 592 64 70
E-mail:  retailbanking@yapikredi.nl
      

U kunt een brief sturen naar:

      Yapi Kredi Bank Nederland N.V.
      Afdeling Klantenservice
      Antwoordnummer 39247
      1090 VC Amsterdam

2. Hoelang is Yapi Kredi Bank al actief in Nederland? naar boven ^
Yapi Kredi Bank Nederland N.V. is opgericht in mei 1996.

3. Wil Yapi Kredi Bank Nederland een kleine bank blijven? naar boven ^
Wij willen een 'Niche Bank' blijven. Dit betekent echter niet dat wij niet blijven groeien. Wij behoren tot één van de snelst groeiende banken in Nederland.

4. Waarom kan Yapi Kredi Bank zoveel meer rente betalen dan de meeste andere Nederlandse banken? naar boven ^
Wij hebben geen vestiging op elke hoek van de straat, wat kosten efficiënt werkt. Die kostenbesparingen vindt u terug in ons rentetarief. Bovendien zijn wij een gespecialiseerde bank, wij voeren een beperkt aantal producten. Al onze producten en diensten leveren een maximaal rendement op.

5. Wie stelt de Algemene Bankvoorwaarden op? naar boven ^
De  Gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden zijn op 1 november 2009 tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad (SER) en zijn voor alle Nederlandse banken hetzelfde.

6. Wie stelt de voorwaarden van de Euro-Plus-producten op? naar boven ^
De Euro-Plus-voorwaarden worden door Yapi Kredi Bank opgesteld en zijn dus specifiek op haar en haar producten van toepassing.

7. Zijn mijn persoonsgegevens veilig en waarvoor worden ze gebruikt? naar boven ^
De aan Yapi Kredi Bank verstrekte persoonsgegevens worden door de bank verwerkt voor de aanvraag van uw rekening en het beheren daarvan. De persoonsgegevens zullen voor geen ander dan voornoemd doel worden gebruikt en de bank zal deze persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij de bank op grond van een wettelijke bepaling hiertoe verplicht zal zijn, bijvoorbeeld bij strafzaken, terreurbestrijding en op verzoek van de belastingdienst.

8. Wat houdt de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (wwft) bij dienstverlening in? naar boven ^
Conform de wwft bij dienstverlening is elke financiële instelling verplicht de identiteit van een klant vast te stellen voordat zij aan die klant een financiële dienst verleent. 

Indien de klant een natuurlijke persoon is en in persoon op een kantoor verschijnt, wordt de identiteit vastgesteld met behulp van een van de volgende documenten: een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet; een geldig rijbewijs; een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken ten bewijze van zijn identiteit en zijn verblijfsrechtelijke positie; een document dat door Onze Minister is aangewezen.

Indien de klant een natuurlijke persoon is (woonachtig binnen de Europese Unie) en zich niet persoonlijk op een kantoor identificeert, kan de financiële instelling volstaan met een kopie van één van bovengenoemde documenten, plus een storting van (beide) rekeninghouder(s) ten laste van een tegenrekening bij een Europese bank, die (mede) op naam staat van de rekeninghouder(s). Dit ter voldoening aan de in Nederland van kracht zijnde Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (wwft).

9. Hoe kan ik contact opnemen met Yapi Kredi Bank Turkije? naar boven ^
Voor al uw vragen over uw rekeningen bij Yapi Kredi Bank Turkije verwijzen wij u naar de Klantenservice in Turkije. Zij zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer: +90 212 444 0 444.

10. Ik wil geld opnemen van mijn rekening bij Yapi Kredi Bank Turkije. Kan ik dat via Yapi Kredi Bank Nederland doen? naar boven ^
Het is helaas niet mogelijk om geld op te nemen via Yapi Kredi Bank Nederland.

11. Ik wil geld overmaken naar Turkije. Is dat mogelijk via Yapi Kredi Bank Nederland? naar boven ^
Het is helaas niet mogelijk om geld over te maken vanuit Yapi Kredi Bank Nederland.

reclamebureau anno nu ifthen.nl