FATCA & CRS

Informatie over FATCA

FATCA staat voor de Amerikaanse “Foreign Account Tax Compliance Act” en is bedoeld om belastingontduiking tegen te gaan door Amerikaans belastingplichtigen die buiten de Verenigde Staten (VS) tegoeden aanhouden. Door FATCA zijn alle Financiële Instellingen wereldwijd verplicht om informatie over hun Amerikaanse klanten te rapporteren.

Nederland heeft met de VS een Intergovernmental Agreement gesloten. Met ingang van 1 juli 2014 is Yapı Kredi Bank Nederland als Nederlandse Financiële Instelling daarom verplicht om rekeninggegevens van Amerikaans belastingplichtigen jaarlijks te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. De Belastingdienst wisselt deze gegevens vervolgens uit met de Amerikaanse belastingdienst onder het bilaterale belastingverdrag tussen Nederland en de VS.

U bent Amerikaans belastingplichtig in de volgende gevallen:

  • U heeft een Amerikaans paspoort;
  • U woont in de VS;
  • U bent geboren in de VS.

Daarnaast kunt u als Amerikaans belastingplichtig worden aangemerkt als:

  • U een bepaald soort U.S. Green Card bezit; of
  • U voldoet aan de substantial presence test. Dit houdt in dat u fysiek aanwezig moet zijn geweest in de VS gedurende 31 dagen in het lopende jaar en 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren.

Meer informatie over FATCA is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken: https://www.nvb.nl/themas/bank-maatschappij/fatca/ of Yapi Kredi Bank Nederland via de klantenservice.

 

Informatie over CRS

Uw fiscale woon- of vestigingsplaats

De Nederlandse overheid gaat vanaf 2017 met meer dan 90 landen automatisch financiële gegevens van bedrijven en personen uitwisselen om belastingontduiking tegen te gaan. Hierdoor zijn alle financiële instellingen in Nederland vanaf 2016 wettelijk verplicht om na te gaan of hun klanten mogelijk belastingplichtig in het buitenland zijn. Nieuwe klanten, en als er aanleiding is, ook bestaande klanten wordt daarom gevraagd een verklaring over hun fiscale woon- of vestigingsplaats af te geven.

De rol van Yapi Kredi Bank Nederland N.V.

Het uitwisselen van belastinggegevens tussen landen is vastgelegd in de wet. Hierdoor is Yapi Kredi Bank, net als alle andere financiële instellingen in Nederland, verplicht om aan nieuwe klanten altijd een verklaring te vragen over hun fiscale woon- of vestigingsplaats met opgave van het fiscaal identificatienummer van hun woon- of vestigingsland. Als u een bestaande klant bent, is de regel anders: dan moet er gevraagd worden naar uw fiscale woon- of vestigingsplaats als daar een concrete aanleiding toe is, bijvoorbeeld als er sprake is van een verhuizing naar een ander land of als een rekening wordt geopend waarvoor aanvullende gegevens nodig zijn.

Hoe weet u wat uw fiscale woon- of vestigingsplaats is?

Ieder land heeft wetten die bepalen wanneer u daar als particulier fiscaal inwoner bent of wanneer uw organisatie daar fiscaal gevestigd is. Die wetten en regels verschillen per land. In Nederland bepaalt de Belastingdienst uw fiscale woonplaats of de fiscale vestigingsplaats van uw bedrijf.

Belangrijke feiten voor de beoordeling bij particulieren zijn onder andere: waar woont of verblijft u het meeste van uw tijd; waar wonen uw partner en/of kinderen; waar werkt u; waar heeft u uw huisarts en waar lopen uw verzekeringen. De meeste mensen wonen op een adres. Maar als u twee of meer vaste adressen bezit, waarvan een of meer in het buitenland, dan kunt u fiscaal óók in het buitenland wonen. Dat betekent in de meeste gevallen niet dat u dubbele belasting betaalt. Dat komt omdat Nederland met zeer veel landen een belastingverdrag heeft afgesloten. Uw belastingadviseur kan u daarover meer vertellen.

Belangrijke feiten voor de beoordeling bij organisaties zijn onder andere: waar worden de belangrijke zakelijke beslissingen genomen; waar werken en vergaderen de bestuurders; en waar vindt de boekhouding plaats. De juridische vorm van de organisatie speelt ook nog een rol. Of uw organisatie (daarnaast ook) fiscaal gevestigd is in een ander land, hangt af van de wet in dat andere land en verschillende feiten en omstandigheden.

Als u niet weet wat uw fiscale woonplaats is, waar uw organisatie fiscaal gevestigd is en/of wat de fiscale gevolgen zijn, kunt u informatie inwinnen bij de Belastingdienst of uw belastingadviseur.

Wat betekent dit voor u?

In bepaalde gevallen vragen wij u om een verklaring af te geven over uw fiscale woonplaats of over de vestigingsplaats van de organisatie waarvan u als tekeningbevoegde vertegenwoordiger(s) optreedt. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u een rekening opent, wanneer u een buitenlands adres of telefoonnummer heeft, of wanneer uw organisatie is opgericht naar buitenlands recht.

Bij bepaalde organisaties wordt ook gevraagd naar de fiscale woonplaats van de uiteindelijk belanghebbende(n).

Wanneer u niet wilt meewerken aan het informatieverzoek, is het helaas niet toegestaan dat wij als Yapi Kredi Bank een rekening voor u of uw organisatie openen. Ook zijn wij dan wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent uw fiscale woon- of vestigingsplaats verwijzen wij u naar de Belastingdienst of uw belastingadviseur. Elke overheid bepaalt zelf welke regels zij hanteert en de belastingadviseur/dienst kan u helpen in het bepalen van uw fiscale woon- of vestigingsplaats.

 

Hoe kunnen
we u helpen?