Uniforme Veiligheidsregels Internetbankieren

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. De regels gelden per 1 januari 2014 voor particuliere klanten van alle Nederlandse banken. Als consumenten schade lijden, maar deze veiligheidsregels hebben nageleefd, dan kunnen zij erop rekenen dat zij het bedrag dat zonder toestemming van de rekening is gehaald, vergoed krijgen.

Waarover gaan deze regels?

Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. Denk aan internet– en/of mobielbankieren, betalen bij betaalautomaten in winkels en geld opnemen bij de geldautomaat. De bank heeft hierin een belangrijke taak, maar u ook. Wat u moet doen, vindt u in deze veiligheidsregels.

Waarom is het belangrijk dat u zich houdt aan deze regels?

U vermindert de kans dat u het slachtoffer wordt van fraudeurs sterk als u de regels opvolgt. Het is voor consumenten wettelijk geregeld dat een bedrag, dat zonder uw toestemming van uw bankrekening is afgeschreven, door de bank wordt vergoed. Daarbij mag de bank u volgens de wet in bepaalde gevallen een eigen risico van maximaal EUR 150,- in rekening brengen. De bank is echter niet altijd verplicht het bedrag, eventueel verminderd met het eigen risico van maximaal EUR 150,-, aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande vijf veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt.

Wat moet u doen?

  • Houd uw beveiligingscodes geheim.
  • Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. (Niet van toepassing bij Yapi Kredi Nederland)
  • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.
  • Controleer uw bankrekening.
  • Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.
  • Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt u meer informatie over de uniforme veiligheidsregels en over de beveiligingsmaatregelen die u als klant kunt nemen.
Hoe kunnen
we u helpen?