Beveiliging

Als u eventuele problemen met internetbankieren wilt vermijden, is het van cruciaal belang om alle hier opgenomen veiligheidsmaatregelen en -instructies op te volgen. 

Gouden regels voor beveiliging

Een hoog beveiligingsniveau en hoge limieten met de Smart Password-technologie! Smart Password-apparaten zijn vormen van geavanceerde technologie die zorgen voor een hoog beveiligingsniveau en hoge limieten. Deel in het belang van uw eigen beveiliging nooit uw eenmalige wachtwoord met een ander, ook niet met collega's. Probeer ten behoeve van uw eigen beveiliging de volgende gouden regels zo veel mogelijk te volgen. De drie belangrijkste beveiligingsregels

Regel 1

Volg consequent alle berichten van Yapi Kredi inzake het gebruik en de beveiliging van hun producten.

Regel 2

Neem altijd contact op met Yapi Kredi als u onzeker bent of u vragen heeft over beveiligingskwesties, ongeacht de inhoud van de transactie.

Regel 3

Uw identiteitsbewijs is een belangrijk document. Bewaar daarom nooit een scan van uw identiteitsbewijs op uw pc. Laat nooit een fotokopie van uw identiteitsbewijs achter op een onveilige plek. Wees altijd attent op waar u uw persoonsgegevens opbergt. Neem alle benodigde beveiligingsmaatregelen zodra u een schending van de beveiliging vermoedt.

Antivirusprogramma's

Als u op een veilige manier gebruik wilt maken van internetbankieren moet er op zijn minst een antivirus- en/of antispywareprogramma op uw pc geïnstalleerd zijn. De door dit programma gebruikte virusdefinities moeten regelmatig worden bijgewerkt en uw hele systeem moet minstens een maal per week op virussen worden gescand. Virusscans spelen een belangrijke rol bij het opsporen van spywareprogramma's die uw computer kunnen hebben geïnfecteerd.

Persoonlijke firewall-programma's

Persoonlijke firewall-programma's kunnen het netwerkverkeer dat gericht is op uw pc controleren. Hierdoor kunt u voorkomen dat er virussen, trojan horses of spywareprogramma's via het internet binnenkomen, die schade kunnen toebrengen aan uw pc wanneer ze hierop geplaatst worden.

E-mailbeveiliging

Open nooit e-mails van afzenders die u niet kent (met name e-mails die een bijlage bevatten). Open evenmin e-mails die afkomstig lijken te zijn van uw bank en die u vragen om uw wachtwoord, gebruikercode, financiële gegevens, rekeningnummer, creditcardnummer of betaalkaartnummer, of die u vragen of u uw persoonsgegevens kunt bijwerken. Als uw bank willen wij eraan herinneren dat wij u nooit via e-mail zullen vragen om uw gegevens of wachtwoordtransacties bij te werken. U kunt ons helpen onze klanten te beschermen tegen frauduleuze activiteiten door de adresextensies in dergelijke frauduleuze e-mails niet te openen, niet de gevraagde informatie te verstrekken en ons zo snel mogelijk over het geval in te lichten.

Besturingssystemen

Ongeacht welk besturingssysteem u gebruikt, moet dit besturingssysteem net als elk antivirusprogramma regelmatig worden bijgewerkt (teneinde de later ontdekte beveiligingslekken te verhelpen). Zorg daarom dat u regelmatig deze updates uitvoert.

Fysieke beveiliging van uw pc

De beveiliging van de pc die u voor het internetbankieren gebruikt, is eveneens erg belangrijk. Laat uw pc nooit onbewaakt achter wanneer u gebruikmaakt van internetbankieren. Als anderen gebruikmaken van pc, zorg er dan voor dat deze mensen ook zorgen voor maximale beveiliging van uw pc. Laat uw pc evenmin onbewaakt achter voordat u eerst het venster van het internetbankieren hebt afgesloten, ook wanneer de internetverbinding al is afgesloten.

Gebruik wachtwoord

Als u een wachtwoord voor het internetbankieren kiest, is het voor uw eigen veiligheid noodzakelijk dat u niet voor een combinatie van getallen kiest die eenvoudig te raden is, zoals uw geboortedatum. Ook moet u regelmatig uw wachtwoord wijzigen. Zorg er tevens voor dat uw wachtwoord niet identiek is aan overige wachtwoorden die u gebruikt. Sla uw wachtwoord en gebruikerscode nooit op op uw pc of op een fysieke plek. Draag deze nooit bij u in uw portemonnee, vertel deze nooit door aan een ander en vergeet nooit dat uw bank u herkent aan uw wachtwoord en gebruikerscode.

Technologie inzake eenmalige wachtwoorden

Zorg dat u bij het internetbankieren altijd gebruikmaakt van technologie inzake eenmalige wachtwoorden. Technologie inzake eenmalige wachtwoorden is een dienst die zorgt voor een extra beveiligingslaag voor gebruikers van internetbankieren en wordt door onze bank aangeboden in de vorm van een Smart Password. Op deze manier kunt u elke keer dat u gebruikmaakt van internetbankieren een uniek achtcijferig eenmalig wachtwoord genereren. Het wachtwoord wordt eenmalig gegenereerd en kan niet nogmaals door u of een andere gebruiker worden gebruikt.

Virtual Keyboard tegen gangbare dreigingen

De meest gangbare veiligheidsdreigingen voor klanten van internetbankieren betreffen verzoeken om het bijwerken van de wachtwoorden en informatie afkomstig van frauduleuze e-mails en spywareprogramma's die worden geïnstalleerd op de pc zonder dat de gebruiker daar erg in heeft. Sommige van deze programma's, bv. 'keyloggers', kopiëren alle toetsaanslagen op het toetsenbord in exact dezelfde volgorde en geven dit door aan de gebruikers van de spyware. Virtual Keyboard is niet verplicht voor Internetbankieren, maar we bieden deze functie om u nog beter te beschermen tegen dit type bedreigingen.

Persoonlijk in te stellen beveiligingsinstellingen

Onze dienst voor internetbankieren bevat een speciaal onderdeel beveiligingsinstellingen. Als u de instellingen configureert overeenkomstig uw eigen voorkeuren, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen uw rekening af te sluiten voor geldoverschrijvingen of kunt u de locaties beperken waar u verbinding maakt met internetbankieren (bv. alleen uw pc thuis), dan wel de tijdszones beperken (bv. alleen 's nachts). U kunt toegang krijgen tot deze applicaties via het menu “Beveiligingsinstellingen”.

Algemene richtsnoeren voor gebruikers

 • Gebruik op uw pc alleen gelicentieerde programma's.
 • Scan programma's die u hebt gedownload van het internet of programma's die u wilt installeren op uw pc, altijd eerst op virussen.
 • Sluit Internetbankieren altijd af door te klikken op “Veilig uitloggen”.
 • Controleer regelmatig uw rekeningactiviteiten.
 • Installeer geen programma's waarvan u de herkomst niet kent; wees met name voorzichtig met programma's met de extensie '.exe'.
 • Volg altijd alle beveiligingswaarschuwingen op onze website.
 • Controleer voordat u gebruik gaat maken van Internetbankieren altijd of er in uw browser naast de adresbalk een pictogram van een slot of een sleutel staat afgebeeld. Klik in het geval van een verdachte situatie op het pictogram om te verifiëren dat het certificaat ervan is gecreëerd namens onze bank.
 • Verricht uw transacties voor internetbankieren nooit op een pc waarvan u niet zeker bent van de veiligheid of een pc die toegankelijk is voor publiek gebruik.
 • Klik nooit op adresextensies in e-mails die zijn verstuurd door onbekende personen of instellingen; installeer op uw pc nooit bestanden die zijn bijgevoegd als bijlage.
 • Als u toegang wilt, type dan zelf het adres van de internetpagina in de adresregel van uw browser.
 • Neem in verdachte situaties altijd contact met ons op via het Callcenter.
Hoe kunnen
we u helpen?