Financial Institutions

De afdeling Financiële instellingen van Yapı Kredi Bank Nederland NV houdt toezicht op haar correspondentbankactiviteiten en breidt deze uit in lijn met de algehele doelstellingen van zakelijke groei van de bank en haar activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten. Ze ondersteunt voornamelijk de handelsfinanciering, corporate & private banking en treasury-activiteiten van de bank door het creëren en aanbieden van een breed scala aan bankproducten en door het opzetten en onderhouden van duurzame zakelijke relaties met een groot aantal mondiale financiële instellingen. Het team ondersteunt ook de verschillende businessunits en activiteiten van de bank door continu nieuwe producten te onderzoeken, identificeren en faciliteren, naast zijn ambassadeursfunctie van het overbrengen van het bedrijfsimago van Yapı Kredi Bank Nederland NV aan de internationale financiële gemeenschap als een ethische, betrouwbare en kredietwaardige instelling.

Het team speelt tevens een actieve rol in de internationale forfaitmarkten, waar het zijn ‘bankgerelateerde’ forfaitportefeuille beheert en ontwikkelt, waaronder documentaire kredieten en incasso’s, bilaterale en gesyndiceerde leningen, wissels en promesses en overige handelsgerelateerde producten die in de internationale secundaire markten verhandelbaar zijn. 

Bovendien volgt de afdeling nauwgezet – en geeft opvolging aan – alle individuele en land-specifieke aspecten wat betreft kredietrisico’s van haar mondiale bankrelaties en garandeert volledige opvolging van het kredietbeleid van de bank. 

De afdeling Financiële instellingen (Financial Institutions) verwerkt actief een groot aantal uitgebreide bankproducten zoals gesyndiceerde leningsfaciliteiten, leningen met zekerheidsstelling, bankgaranties in de vorm van een documentair krediet, financiering met wissels en promesses, gefinancierde/niet-gefinancierde risicoparticipaties, garantieverklaringen alsmede kredietbrieven en alle overige vormen van documentair krediet en de financiering daarvan. De internationale handelsstromen van de bank worden nauwgezet naar haar correspondentbankennetwerk geleid onder strenge controle wat betreft haalbaarheid, optimaliteit en reciprociteit en tevens door een actieve rol te nemen in het prijsstellingsproces.

Het scala aan producten van de afdeling Financiële instellingen (Financial Institutions) omvat:

 • Kredietbrieven
 • Garantieverklaringen
 • Documentaire incasso’s
 • Bankgaranties in de vorm van een documentair krediet
 • Promesses
 • Wissels
 • Na-financiering en disconto van kredietbrieven
 • Leningsfaciliteiten voorzien van arrangementsbrieven en bankgaranties in de vorm van een documentair krediet
 • Voor-uitvoer financieringsfaciliteiten
 • Gesyndiceerde leningen
 • Gefinancierde en niet-gefinancierde risicoparticipaties

reclamebureau anno nu ifthen.nl