Euro-Plus Spaarrekening

1. Wanneer gaat de rente in?
2. Wat voor rentevergoeding krijg ik op mijn Euro-Plus Spaarrekening?
3. Wat is het verschil tussen de basisrente en de effectieve rente?
4. Hoe open ik een spaarrekening bij Yapı Kredi Bank Nederland?
5. Wat is een tegenrekening?
6. Is geld overboeken naar een tegenrekening gratis?
7. Kan ik altijd over mijn geld beschikken?
8. Hoe vaak ontvang ik een rekeningoverzicht voor mijn Euro-Plus Spaarrekening?
9. Hoe kan ik geld opnemen?
10. Hoe weet ik wanneer er een rentewijziging is? Is Yapı Kredi Bank verplicht haar klanten op de hoogte te stellen van wijzigingen in het rentetarief?
11. Kan mijn kind zelf geld opnemen van zijn/haar spaarrekening?
12. Ik ben grootouder. Kan ik een spaarrekening openen voor mijn kleinkind?
13. Wanneer ontvang ik mijn rente over mijn Euro-Plus Spaarrekening?
14. Hoe zeg ik mijn rekening op?
15. Kan Yapı Kredi Bank ook eenzijdig een rekening opzeggen?
16. Welke stappen dienen er ondernomen te worden bij het overlijden van een rekeninghouder of één van de rekeninghouders?
17. Ik heb een 10-cijferige spaarrekening, alleen krijg ik een foutmelding bij het overmaken. Hoe kan ik toch geld overmaken naar de Euro-Plus Spaarrekening?
18. Ik wil aan mijn bestaande rekening een tweede rekeninghouder / gemachtigde / wettelijke vertegenwoordiger toevoegen. Welk formulier kan ik hiervoor gebruiken?

1. Wanneer gaat de rente in? naar boven ^
Tegoeden worden op de dag van ontvangst door de Bank rentedragend. Overboekingen ten laste van de Euro-Plus spaarrekening naar de Euro-Plus Deposito en andersom worden beschouwd als een interne overboeking en worden derhalve ook op dezelfde werkdag rentedragend.

2. Wat voor rentevergoeding krijg ik op mijn Euro-Plus Spaarrekening? naar boven ^
Het rentepercentage op de Euro-Plus Spaarrekening is variabel en kan dus conform ontwikkelingen in de markt wijzigen. De renteberekening vindt plaats over het juiste aantal dagen en het jaar wordt gesteld op 365 dagen.

3. Wat is het verschil tussen de basisrente en de effectieve rente? naar boven ^
Voorbeeld: de basisrente op een Euro-Plus Spaarrekening is momenteel 2,23% per jaar. Aangezien wij de rente per kwartaal uitkeren krijgt u het rente-op-rente effect waardoor de effectieve rente 2,25 % per jaar is.
4. Hoe open ik een spaarrekening bij Yapı Kredi Bank Nederland? naar boven ^
U vult en stuurt een aanvraagformulier volledig in en tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en eventuele mederekeninghouders/gemachtigde. Zodra wij de informatie binnen hebben, openen wij de rekening en sturen u zo spoedig mogelijk de bevestiging met het rekeningnummer toe. Uw eerste storting dient vervolgens plaats te vinden ten laste van de opgegeven tegenrekening ter voldoening aan de in Nederland van kracht zijnde Wet identificatie bij dienstverlening. Ook een eventuele tweede tegenrekening zal geïdentificeerd moeten worden middels een storting. Bij minderjarigen die ongehuwd zijn  en niet gehuwd zijn geweest, kan een rekening  alleen geopend worden indien de wettelijke vertegenwoordiger(s) het aanvraagformulier mede ondertekend hebben en kopieën van een geldig legitimatiebewijs hebben bijgevoegd.

5. Wat is een tegenrekening? naar boven ^
Een tegenrekening is een Nederlandse bankrekening waarnaar bedragen vanaf de spaarrekening worden overgemaakt als u hiertoe opdracht geeft aan Klantenservice. U kunt maximaal twee tegenrekeningen opgeven. De tegenrekening moet (mede) op naam van tenminste één van de rekeninghouders staan van de spaarrekening die bij Yapι Kredi Bank is geopend. Indien bij gezamenlijke rekeninghouders de tegenrekening niet op beider naam is gesteld, dienen beide rekeninghouders afzonderlijk een op eigen naam gestelde tegenrekening op te geven en dienen zij ieder afzonderlijk een eerste storting vanuit hun tegenrekening te verrichten. De tegenrekening kan geen buitenlandse rekening zijn. Alle tegenrekeningen moeten geïdentificeerd worden middels een storting ten laste van de opgegeven tegenrekening ter voldoening aan de in Nederland van kracht zijnde Wet identificatie bij dienstverlening. Dus ook een eventuele tweede tegenrekening zal geïdentificeerd moeten worden middels een storting. Overboekingen naar tegenrekeningen die nog niet zijn geïdentificeerd worden niet uitgevoerd.

6. Is geld overboeken naar een tegenrekening gratis? naar boven ^
Ja, dat is gratis. Telefonisch kunt u uw opdrachten doorgeven waarna ze door onze medewerkers direct uitgevoerd zullen worden. Het geld dat u overschrijft van of naar uw tegenrekening is wel onmiddellijk van uw rekening afgeboekt, maar is zeker 1 a 3  werkdagen onderweg. Eventueel kunt u ook uw overboekingen schriftelijk of per fax doorgeven. Zorgt u er dan wel voor dat u uw schrijven tekent. Alleen bij een spoedopdracht brengen wij u kosten in rekening: €10,-.

7. Kan ik altijd over mijn geld beschikken? naar boven ^
Bij een Euro-Plus Spaarrekening kunt u over het hele saldo beschikken. Bij een Euro-Plus Deposito staat het bedrag vast voor de gehele periode en kan tijdens de looptijd niet worden opgenomen. 

8. Hoe vaak ontvang ik een rekeningoverzicht voor mijn Euro-Plus Spaarrekening? naar boven ^
Voor de Euro-Plus Spaarrekening ontvangt u aan het begin van elke maand een rekeningafschrift over de voorafgaande maand wanneer er minimaal één mutatie heeft plaatsgevonden. Indien er geen enkele mutatie heeft plaatsgevonden, ontvangt u eens per kwartaal een afschrift met de rentebijschrijving in de tweede week van het nieuwe kwartaal. Uiteraard kunt u tussendoor altijd met de afdeling Klantenservice bellen voor een bevestiging van een storting of andere transactie.

9. Hoe kan ik geld opnemen? naar boven ^
Opnames ten laste van een Euro-Plus Spaarrekening kunnen alleen worden gedaan door middel van een overboeking naar de door u opgegeven en geactiveerde vaste tegenrekening binnen Nederland. U kunt dus geen contante kasopname doen!

Voor het doorgeven van een transactie kunt u contact opnemen met de Klantenservice op 0900- 9274 (€0,10 pm) of een overschrijvingsformulier per post naar de Bank versturen. Opdrachten die voor 16.00 zijn doorgegeven, zullen dezelfde dag verwerkt worden. Anders wordt het de eerst volgende werkdag uitgevoerd. 

U kunt ook per e-mail uw transactie doorgeven. Dit kan alleen als uw e-mail schriftelijk aan de Bank is doorgegeven. 

Bedragen onder de €1,- worden vanuit kostenoverwegingen niet overgemaakt. 

10. Hoe weet ik wanneer er een rentewijziging is? Is Yapı Kredi Bank verplicht haar klanten op de hoogte te stellen van wijzigingen in het rentetarief? naar boven ^
Banken zijn niet verplicht om rentewijzigingen persoonlijk aan klanten mee te delen. Yapı Kredi Bank past minimaal één werkdag voor de wijziging haar internetsite (www.yapikredi.nl) aan. Verder staat de meest actuele Euro-Plus Spaarrekeningrente op de afschriften en kunt u altijd voor de rentestand bellen met de afdeling Klantenservice. Het verdient aanbeveling om de informatiekanalen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

11. Kan mijn kind zelf geld opnemen van zijn/haar spaarrekening? naar boven ^
Een minderjarige kan alleen met toestemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger beschikken over het saldo op zijn/haar rekening.

12. Ik ben grootouder. Kan ik een spaarrekening openen voor mijn kleinkind? naar boven ^
Omdat jongeren pas vanaf 18 jaar bevoegd zijn, kunnen alleen de wettelijke vertegenwoordigers (meestal de ouders) een Euro-Plus Spaarrekening en/of Deposito openen. Grootouders of anderen moeten de wettelijke vertegenwoordigers om toestemming vragen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn tevens fiscaal verantwoordelijk voor de rekening van de minderjarige. Als grootouders kunt u overigens elk jaar uw kleinkinderen belastingvrij een schenking doen.

13. Wanneer ontvang ik mijn rente over mijn Euro-Plus Spaarrekening? naar boven ^
De rente op de Euro-Plus Spaarrekening wordt aan het eind van elk kwartaal - in maart, juni, september en december - op de Euro-Plus Spaarrekening bijgeschreven.

14. Hoe zeg ik mijn rekening op? naar boven ^
U kunt Yapı Kredi Bank schriftelijk verzoeken een Euro-Plus Spaarrekening op te heffen. Daarna maakt Yapı Kredi Bank het saldo plus rente over naar de tegenrekening. Deze schriftelijke opdracht dient in het geval van een gezamenlijke rekening door beide rekeninghouders te worden ondertekend. De rekeninghouder(s) kan (kunnen) de Yapı Kredi Bank schriftelijk verzoeken om aan het eind van de looptijd van een Euro-Plus Deposito het saldo plus rente over te maken naar een tegenrekening of naar een Euro-Plus Spaarrekening.

15. Kan Yapı Kredi Bank ook eenzijdig een rekening opzeggen? naar boven ^
Indien volgens Yapı Kredi Bank een Euro-Plus Spaarrekening oneigenlijk wordt gebruikt, zal zij eenzijdig de rekening opheffen en het saldo plus rente overmaken naar de tegenrekening.

16. Welke stappen dienen er ondernomen te worden bij het overlijden van een rekeninghouder of één van de rekeninghouders? naar boven ^
In het geval van overlijden van een rekeninghouder dient Yapı Kredi Bank daar zo snel mogelijk over geïnformeerd te worden. De erfgenamen en/of rechthebbenden treden, onder het overleggen van een Verklaring van Erfrecht en Uittreksel van overlijden, in de rechten treden van de rekeninghouder. Bij het overlijden van één van de rekeninghouder(s) van een gezamenlijke rekening blijft de andere rekeninghouder over de rekening beschikken en wordt de rekening alleen op zijn/haar naam gezet. U kunt het volgende formulier voor de verdere afwikkeling gebruiken.  

17. Ik heb een 10-cijferige spaarrekening, alleen krijg ik een foutmelding bij het overmaken. Hoe kan ik toch geld overmaken naar de Euro-Plus Spaarrekening? naar boven ^
Sinds begin 2008 geeft Equens B.V. (voorheen Interpay B.V) geen 9-cijferige rekeningnummers meer uit en is Equens begonnen met de uitgifte van 10-cijferige rekeningnummers. Helaas komt het door softwareproblemen van sommige andere banken voor dat onze klanten geen geld kunnen overmaken naar het door ons opgegeven (10-cijferig) spaarrekeningnummer. 

U kunt uw storting doen op onze tussenrekening 20.48.68.777 t.n.v. Yapı Kredi Bank Nederland te Amsterdam. In de ruimte bestemd voor de omschrijving/betalingsspecificatie dient u uw 10-cijferig rekeningnummer bij de Yapı Kredi Bank Nederland N.V. vermelden.

Wij zorgen er voor dat uw geld op dezelfde dag dat wij dit ontvangen nog op uw spaarrekening wordt bijgeschreven. U ondervindt dus nooit geldelijk nadeel van deze noodzakelijke tussenstap.

18. Ik wil aan mijn bestaande rekening een tweede rekeninghouder / gemachtigde / wettelijke vertegenwoordiger toevoegen. Welk formulier kan ik hiervoor gebruiken? naar boven ^
Voor het toevoegen van een tweede rekeninghouder / gemachtigde / wettelijke vertegenwoordiger kunt u het wijzigingsformulier gebruiken. Deze dient door alle rekeninghouders ondertekend te worden en met een kopie legitimatie van alle rekeninghouders geretourneerd worden naar de Bank. 

Om de wijziging volledig te kunnen doorvoeren, dient de nieuwe rekeninghouder / gemachtigde / wettelijk vertegenwoordiger een storting te doen vanuit de door u opgegeven tegenrekening naar de spaarrekening. Dit ter identificatie van de nieuwe rekeninghouder / gemachtigde / wettelijk vertegenwoordiger (het kan een symbolisch bedrag van € 1,- zijn). Bovendien is het vereist dat u een van de rekeninghouders bent van de opgegeven tegenrekening.

reclamebureau anno nu ifthen.nl