Euro-Plus Deposito

1. Hoe open ik een Euro-Plus Deposito
2. Wanneer ontvang ik de rente over mijn Euro-Plus Deposito?
3. Wat voor rentevergoeding krijg ik op mijn Euro-Plus Deposito?
4. Wat is het verschil tussen deposito’s met jaarlijkse rentebetaling en deposito’s met rentebetaling einde looptijd?
5. Hoe vaak krijg je een rekeningoverzicht voor mijn Euro-Plus Deposito thuisgestuurd?
6. Hoe verleng/beëindig ik mijn deposito?
7. Wanneer kan ik mijn deposito vervroegd beëindigen?
8. Mijn deposito is automatisch verlengd. Kan ik dit nog wijzigen of beëindigen?
9. Krijg ik een bericht over mijn aflopende deposito?
10. Wat is een achtergestelde deposito en biedt Yapı Kredi Bank deze spaarvorm aan?
11. Hoe wordt de rente van de Euro-Plus Deposito berekend?

1. Hoe open ik een Euro-Plus Deposito  naar boven ^
Voor het openen van een Euro-Plus Deposito kunt u het gewenste bedrag overmaken op uw Euro-Plus Spaarrekening. U dient uw opdracht duidelijk in de omschrijving/kenmerk aan te geven. Bijvoorbeeld u wilt een deposito voor een looptijd van twee jaar waarbij de rente aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd. U dient dan het volgende aan te geven: “deposito 2 jaar einde looptijd”. Mocht de omschrijving onduidelijk of niet volledig zijn, zullen wij uiteraard proberen contact met u op te nemen. Mochten wij u niet kunnen bereiken, wordt het bedrag altijd tot nader order op uw spaarrekening geparkeerd.  

Staat het door u gewenste bedrag voor een deposito al op uw spaarrekening, dan kunt u deze laten omzetten in een Euro-Plus Deposito. U kunt uw opdracht telefonisch, per email, per fax of per post aan ons doorgeven. 

2. Wanneer ontvang ik de rente over mijn Euro-Plus Deposito? naar boven ^
De rente op de Euro-Plus Deposito wordt uitgekeerd aan het eind van de overeengekomen looptijd. Indien er voor jaarlijkse rente is gekozen (alleen looptijden langer dan één jaar), wordt de rente op de Euro-Plus Spaarrekening overgeboekt. 

3. Wat voor rentevergoeding krijg ik op mijn Euro-Plus Deposito?  naar boven ^
Het rentepercentage op de Euro-Plus Deposito is een door Yapı Kredi Bank met de Rekeninghouder(s) overeengekomen rentepercentage, dat gedurende de overeengekomen looptijd van de Euro-Plus Deposito niet wijzigt. Het rentepercentage dat geldt op de dag dat het gehele bedrag ten behoeve van de deposito binnen is bij Yapι Kredi Bank Nederland zal gehanteerd worden.

4. Wat is het verschil tussen deposito’s met jaarlijkse rentebetaling en deposito’s met rentebetaling einde looptijd?  naar boven ^
Bij deposito’s met langere looptijden als twaalf maanden kunt u ervoor kiezen om de rente jaarlijks of einde looptijd uitgekeerd te krijgen. Bij jaarlijkse rentebetaling ontvangt u de opgebouwde rente jaarlijks op uw spaar- of tegenrekening. Bij rentebetaling einde looptijd wordt de rente jaarlijks over de hoofdsom berekend (enkelvoudige renteberekening) en de opgebouwde rente komt aan het einde van de looptijd vrij. 

5. Hoe vaak krijg je een rekeningoverzicht voor mijn Euro-Plus Deposito thuisgestuurd? naar boven ^
Voor de Euro-Plus Deposito ontvangt u eenmaal bij aanvang een (schriftelijke) bevestiging met daarop de geldende condities. Gedurende de looptijd ontvangt u naast uw jaaroverzicht geen afschriften meer.

6. Hoe verleng/beëindig ik mijn deposito? naar boven ^
U kunt Yapı Kredi Bank schriftelijk/telefonisch verzoeken om aan het eind van de looptijd van een Euro-Plus Deposito het saldo plus rente over te maken naar een tegenrekening of naar een bankrekening bij Yapı Kredi Bank. Indien u voor het einde van de looptijd geen opdracht heeft gegeven, zal het totaalbedrag (hoofdbedrag plus rente) automatisch worden verlengd voor een zelfde termijn tegen het dan geldende rentepercentage. Deze kan dus hoger, maar ook lager uitvallen. Voortijdige beëindiging van een deposito is niet mogelijk.

7. Wanneer kan ik mijn deposito vervroegd beëindigen? naar boven ^
Bij aanschaf woning voor eigen gebruik, huwelijk, overlijden, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. 

8. Mijn deposito is automatisch verlengd. Kan ik dit nog wijzigen of beeindigen? naar boven ^
Als u deposito automatisch verlengd is, kunt u binnen 14 dagen na verlenging de bank verzoeken de verlenging ongedaan te maken. Na 14 dagen kunt u dit niet meer wijzigen. 

9. Krijg ik bericht over mijn aflopende deposito? naar boven ^
U ontvangt geen bericht van de bank over uw aflopende deposito. U dient hierover zelf contact op te nemen met de bank. 

10. Wat is een achtergestelde deposito en biedt Yapı Kredi Bank deze spaarvorm aan? naar boven ^
Een achtergesteld deposito is een deposito dat niet onder het Depositogarantiestelsel valt, waardoor de rente meestal hoger is dan bij normale deposito’s. Yapı Kredi Bank biedt géén achtergestelde deposito’s aan; al onze spaarproducten vallen onder het Depositogarantiestelsel.

11. Hoe wordt de rente van de Euro-Plus Deposito berekend? naar boven ^
De renteberekening van de Euro-Plus Deposito’s wordt gemaakt met het werkelijke aantal dagen van de looptijd en het werkelijk aantal dagen van het specifieke jaar. Hieronder twee voorbeelden van deposito’s met jaarlijkse rentebetaling en rentebetaling aan het eind van de looptijd: 

Voorbeeld 1 
Stel u opent een deposito van € 10.000,- voor 5 jaar met een jaarlijkse rentebetaling tegen 3,50%. U zult dan jaarlijks € 350,- uitgekeerd krijgen op uw spaar- en/of tegenrekening. 

Voorbeeld 2
Stel u opent een deposito van € 10.000,- voor 5 jaar met rentebetaling aan het eind van de looptijd tegen 3,85%. U zult dan op jaarbasis € 385,- opbouwen, wat na 5 jaar wordt uitgekeerd. In totaal zult u op de vervaldatum € 11.925,- (hoofdsom €10.000,- + rente 5 x € 385,-) ontvangen. 

U kunt dit zelf ook eenvoudig uitrekenen door hier te klikken.

reclamebureau anno nu ifthen.nl