Depositogarantiestelsel

1. Is mijn geld veilig bij Yapı Kredi Bank Nederland?
2. Wat houdt het Depositogarantiestelsel in?
3. Geldt het Depositogarantiestelsel alleen voor meerderjarige personen?
4. Ik heb meerdere rekeningen met verschillende tenaamstellingen bij Yapı Kredi Bank. Hoe werkt de Collectieve Garantieregeling dan? 

1. Is mijn geld veilig bij Yapı Kredi Bank Nederland? naar boven ^
Yapı Kredi Bank Nederland is een in Nederland gevestigde bank en wordt gecontroleerd door de Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. Dat betekent dat ze aan alle mogelijke voorwaarden moet voldoen. Daarnaast is er sprake van het Deposito Garantiestelsel (DGS). Die houdt in dat per rekeninghouder, per bank een bedrag van maximaal 100.000 euro gegarandeerd wordt uitgekeerd, indien een bank niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

2. Wat houdt het Depositogarantiestelsel in? naar boven ^
Yapı Kredi Bank Nederland heeft een bank vergunning toegekend door de Nederlandsche Bank waardoor het Depositogarantiestelsel van toepassing is. Dat betekent het volgende: indien er 'iets' gebeurt bij een bank, een faillissement bijvoorbeeld, waardoor de desbetreffende  bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, is een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd door de Nederlandsche Bank. Dit geldt per persoon en per bank. Dit maximum wordt toegepast op het totaalbedrag van de vorderingen van de crediteur (dus spaartegoed en opgebouwde rente tot een maximum van 100.000 euro) of op de totale waarde van de vorderingen van de belegger. Indien u bij een bank meerdere rekeningen heeft, worden de tegoeden van deze rekeningen bij elkaar opgeteld en wordt tot een maximum van 100.000 euro uitgekeerd. Het bedrag dat op een en/of-rekening staat, wordt in gelijke delen verdeeld over de rekeninghouders en vervolgens krijgt iedere crediteur maximaal 100.000 euro uitgekeerd. 

3. Geldt het Depositogarantiestelsel alleen voor meerderjarige personen? naar boven ^
Het Depositogarantiestelsel geldt voor alle natuurlijke rechtspersonen. Als de rekeningen dus op naam staan van minderjarige kinderen, geldt voor hen ook de regeling. Als de rekening echter op uw naam staat, en bedoeld is voor de kinderen, gaat het niet op.

4. Ik heb meerdere rekeningen met verschillende tenaamstellingen bij Yapı Kredi Bank. Hoe werkt de Collectieve Garantieregeling dan?  naar boven ^
De Collectieve Garantieregeling geldt per persoon, per bank. De bij een bank uitstaande saldi worden bij elkaar opgeteld. Voor meer vragen betreffende de Collectieve Garantieregeling verwijzen wij u naar De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).

reclamebureau anno nu ifthen.nl