Wie zijn er gedekt door het depositogarantiestelsel

In principe kunnen alle particulieren een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Een kleine groep particulieren is echter uitgesloten van deze regeling. Uitgesloten zijn bestuurders van banken met betalingsproblemen, mensen die een belang van 5% of meer hebben in die banken of de directe familie van die personen. Ook bepaalde ondernemingen zijn uitgesloten van het depositogarantiestelsel, zoals financiële ondernemingen en overheden. 

Naast de particuliere spaarrekening en eventuele deposito’s, valt ook de zakelijke spaarrekening en eventuele termijndeposito’s bij Yapı Kredi Bank Nederland N.V. onder het depositogarantiestelsel. Dat geldt alleen voor rechtspersonen die een verkorte balans mogen voeren. 

Deze rechtspersonen moeten minimaal aan twee van de volgende drie eisen voldoen:

  • een balanstotaal van € 4,4 miljoen of minder,
  • een netto omzet van € 8,8 miljoen of minder,
  • een gemiddeld aantal werknemers van 50 of minder gedurende het boekjaar.

Rechtspersonen die niet aan bovenstaande eisen voldoen, zijn niet gedekt door het depositogarantiestelsel.

reclamebureau anno nu ifthen.nl