Wat houdt het depositogarantiestelsel in

Het depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank waarop het depositogarantiestelsel (DGS) van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan zijn rekeninghouders er zeker van dat de eerste EUR 100.000 van hun tegoeden op betaal- of spaarrekeningen gegarandeerd zijn. Bij en/of rekeningen geldt dat beide rekeninghouders deze garantie hebben. Immers, de regeling geldt per persoon per bank (niet per rekening). Beiden hebben dus de zekerheid dat hun tegoeden gegarandeerd zijn tot EUR 100.000. 

Het Ministerie van Financiën heeft in oktober 2008 besloten de maximale vergoeding uit het depositogarantiestelsel tijdelijk te verhogen tot 100.000 euro per spaarder per bank. Deze maatregel gold in eerste instantie voor de periode van één jaar, maar het Ministerie heeft op 10 maart 2009 besloten om de maatregel na oktober 2009 voort te zetten. Vanaf 31 december 2010 zijn Nederland en andere EU-lidstaten door nieuwe Europese regelgeving namelijk verplicht een dekking van EUR 100.000 te bieden onder het depositogarantiestelsel.

reclamebureau anno nu ifthen.nl