Code Banken

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is gepubliceerd in september 2009. De Code bevat principes voor de manier waarop Nederlandse banken zouden moeten omgaan met bestuur, risicobeheer, audit en beloning.

De Code Banken is opgesteld in reactie op het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ dat op 1 april 2009 is gepubliceerd door de Adviescommissie Toekomst Banken. Het is een vorm van zelfregulering die in werking is getreden op 1 januari 2010 op basis van het ‘leg uit of pas toe’-principe.

Kort na de publicatie van de Code startte Yapı Kredi NV met een initiatief ter verankering van de Code binnen de onderneming. Het initiatief werd uitgevoerd door de Raad van Bestuur die onder supervisie stond van Raad van Commissarissen.

Binnen deze evaluatie fase werden de nodige maatregelen genomen, en als gevolg daarvan heeft de Raad van Bestuur ervoor gezorgd dat de strategie van Yapı Kredi NV in lijn is met de Code Banken en dat de Code Banken zullen worden toegepast om de consistentie van de Bank te waarborgen.

Uit de impactanalyse bleek dat Yapı Kredi NV al voldoet aan de meeste principes over corporate governance, risicobeheer (inclusief Yapı Kredi NV’s goedkeuringsproces producten), audit en beloning:

Focus op klant

 • Dit is de hoeksteen van onze strategie. Wij zullen ons blijven richten op klanten en het opleiden van onze medewerkers op dit gebied. Dit is ook van toepassing in de jaarlijkse beoordeling.

Risk Management:

 • Yapı Kredi NV heeft al een aparte Risicocommissie in de Raad van Bestuur/ de Raad van Commissarissen.
 • Yapı Kredi NV beschikt ook over een goedkeuringsproces producten dat voortdurend verder wordt verbeterd.
 • Yapı Kredi NV biedt geen complexe producten aan haar Retail klanten.

Audit:

 • Het Auditreglement voor de interne auditfunctie van Yapı Kredi NV is aangepast en goedgekeurd door de Auditcommissie. Het Auditreglement is in lijn met de principes van de Code Banken met als doel de interne auditfunctie van Yapı Kredi NV volledig volgens de Code te laten functioneren.

Business Principles:

 • In 2009 zijn de Yapı Kredi NV Business Principles aangepast.
 • Alle medewerkers van Yapı Kredi NV dienen zich bij hun dagelijkse werkzaamheden aan deze principles te houden.
 • De nieuwe versie voldoet wat betreft moreel en ethisch gedrag (ruimschoots) aan de principes van de Code Banken.
 • Alle leden van de besturen van Yapı Kredi NV’s Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur and commissies tekenden een verklaring waarin ze beloven de Yapı Kredi NV Business Principles te zullen respecteren en uitvoeren.
 • Alle medewerkers van de Bank inclusief de leden van de Raad van Bestuur hebben tevens de in de Code Banken omschreven moreel-ethische verklaring ondertekend.

Naar aanleiding van de impactanalyse zijn de volgende stappen ondernomen: 

Beloningsbeleid:

 • Yapı Kredi NV’s beloningsbeleid is in lijn met de Code Banken. Er zijn bijvoorbeeld geen optieplannen en de jaarlijkse bonussen zijn lager dan de 1-jaars salaris.
 • De doelstellingen van de Code Banken zullen de uitgangspunten zijn voor het beloningsbeleid.

Permanente educatie:

 • Leden van de Raad van Commissarissen van Yapı Kredi NV volgen al een programma van permanente educatie: alle commissarissen nemen deel aan een jaarlijkse Kennisdag en alle nieuwe leden van de Raad van Commissarissen nemen deel aan de introductie programma in Nederlandse corporate governance.
 • Leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan diverse educatieve activiteiten, zoals de Kennisdagen, de Autoriteit Financiële Markten (AFM)-dag en de DNB-dag, die de Nederlandsche Bank verzorgt. Deze activiteiten zijn uitgebreid en opgenomen in een structureel programma voor permanente educatie.

Yapı Kredi NV zal in het Jaarverslag nader verslag doen van de manier waarop de Code Banken wordt toegepast.

reclamebureau anno nu ifthen.nl