Klachten

Yapı Kredi Bank Nederland N.V. hecht grote waarde aan een goede relatie met haar klanten. Wij besteden daarom uiterste aandacht aan het optimaliseren van onze dienstverlening. Desondanks kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval hopen wij dat u ons hiervan op de hoogte brengt, zodat ons de mogelijkheid geboden wordt uw klacht in behandeling te nemen en op te lossen. Op deze wijze trachten wij uw vertrouwen terug te winnen en onze dienstverlening te verbeteren. Onderstaand geven wij aan hoe en waar u uw klacht kunt deponeren. 

Indien u een klacht heeft dan kunt u uw klacht schriftelijk richten aan: 

Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 
Afdeling Klachten
Antwoordnummer 39247 
1090 VC Amsterdam

Yapı Kredi Bank Nederland N.V. neemt uw klacht in behandeling en antwoordt u binnen een tijdsbestek van 1 maand. 

Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord op uw klacht, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie (KIFID). Deze commissie werkt onafhankelijk en haar uitspraken zijn bindend. De Geschillencommissie neemt enkel klachten van natuurlijke personen (individuen) in behandeling. Ook kunt u zich richten tot deze commissie indien u drie maanden na inzending van uw klacht aan Yapı Kredi Bank Nederland N.V. van ons nog geen reactie heeft vernomen. Uw klacht dient wel uiterlijk binnen zes maanden, gerekend vanaf de datum van het indienen van uw klacht bij Yapı Kredi Bank Nederland N.V., door de Geschillencommissie te zijn ontvangen. U kunt vrijblijvend een informatiebrochure aanvragen op het volgende adres: 

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID) 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag

Wij verwijzen naar de website www.kifid.nl voor nadere informatie over de procedure van KiFiD.

reclamebureau anno nu ifthen.nl