Euro-Plus Saving Account 1,00 %
APPLY

Contacts

Banu Başaran
Assistant General Manager
Phone: +31 20 462 4433
E-mail : banu.basaran@yapikredi.nl

Uğur Arat
Manager - Trade Finance
Phone: + 31 20 462 4424
E-mail: ugur.arat@yapikredi.nl

Ilker Bozkurt
Manager - Corporate Credits
Phone: + 31 20 462 4423
E-mail: ilker.bozkurt@yapikredi.nl

Ulaş Ökten
Relationship Manager
Phone: + 31 20 462 4447
E-mail: ulas.okten@yapikredi.nl

Erkan Kalalı
Relation Manager
Phone: + 31 20 344 5514
E-mail: erkan.kalali@yapikredi.nl

Murat Yılmaz
Account Manager Current Accounts
Phone: + 31 20  462 4426
E-mail: murat.yilmaz@yapikredi.nl